Informacje o nowych działaniach - Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Przejdź do treści

Menu główne:

W najbliższych dniach w Braniewie:
PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  NAUKOWA
REGIONALNE DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

nt.  „Z NAMI BEZPIECZNIEJ - RODZINA I SZKOŁA WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI I ŚWIATÓW WIRTUALNYCH”

Braniewskie Centrum Kultury
18 września  2017 roku godz. 9.00PROGRAM KONFERENCJI
8.00 – 9.00  Rejestracja uczestników,
9.00 – 9.30   Uroczyste  otwarcie konferencji,
9.30 – 11.30  Wystąpienia programowe:
- Teoretyczny i empiryczny kontekst zagrożeń świata wirtualnego
   Prof. dr hab. Józef Bednarek - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
- Dzieci i młodzież w świecie wirtualnym
  Senator RP Łukasz Mikołajczyk - Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym
- Urbanizacja jako faktor rozwinięcia niechemicznych uzależnień
  Prof. Jurij Skalin - Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej obwodu Kaliningradzkiego
- Kurator wobec sprawców  i ofiar cyberprzemocy w postępowaniu karnym, wykonawczym i opiekuńczym
  Waldemar Saliński - wiceprzewodniczący Krajowej  Rady Kuratorów w RP
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
  W trakcie przerwy do obejrzenia wstawa obrazów malarki Joanny Domagały „Róż po osiemdziesiątce” oraz wystawa sekcji fotograficznej Braniewskiego Centrum Kultury
12.00 – 14.00 Wystąpienie eksperckie:
- Zagrożenia cyberprzestrzeni jako refleksja pedagogiczna – prezentacja i omówienie wybranych zagrożeń dla dzieci i młodzieży
  dr Anna Andrzejewska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
14.00 – 14.30 - Dyskusja i podsumowanie konferencji
  Po odbytej konferencji możliwość zwiedzenia Muzeum Ziemi BraniewskiejZaproszenie na VII Festyn Trzeźwości do Malborka:

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Tu i Teraz" zaprasza od godz. 10:00 dnia 18 sierpnia na stadion OSiR przy ul. Parkowej w Malborku na Festyn w którego programie znajdą się między innymi:
- rozgrywki sportowo-rekreacyjne,
- zorganizowane zabawy dla dzieci,
- rejs statkiem po Nogacie,
- ciepły posiłek(bigos i grochówka),
- potańcówka,
Rok 2017 został ustanowiony przez Parlamentarzystów rokiem troski o trzeźwość, za trzeźwość odpowiadają rodziny, Kościół, państwo i samorządy.
 
Miesiąc sierpień jest miesiącem, w którym w naszej Ojczyźnie modlimy sie o trzeźwość Polaków oraz składamy dobrowolny dar abstynencji od alkoholu. Zachęcamy, aby nie zabrakło nam odwagi, do podjęcia tej ofiary - czy to w intencji naszej osobistej trzeźwości, ale i trzeźwości innych, naszych bliskich, jak i tych, których nie znamy, a którzy mają ogromny problem z uzależnieniem od alkoholu.  Pamiętajmy też o rodzinach, które cierpią z powodu nadużywania alkoholu ojców, matek, czy dzieci.
 
"Dlatego prosimy, pomóżcie tym, którzy pragną żyć w wolności zachowując trzeźwość. Dajcie dobry przykład zwłaszcza najmłodszym, którzy powinni widzieć, że można spędzać wolny czas bez picia." - możemy przeczytać w tegorocznym Apelu Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.
 
Niech miesiąc sierpień będzie miesiącem trzeźwości w naszym mieście i naszej Parafii.
RODZINA I SZKOŁA WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI I ŚWIATÓW WIRTUALNYCH
Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie i Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
zapraszają do wzięcia udziału w:
Pierwszej Międzynarodowej Konferencji  Naukowej
REGIONALNE DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

nt.  „Z NAMI BEZPIECZNIEJ - RODZINA I SZKOŁA WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI I ŚWIATÓW WIRTUALNYCH”

która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 roku w  Braniewskim Centrum Kultury ul. Katedralna 9,  
Dnia 28 kwietnia odbędzie się spotkanie rocznicowe Wspólnoty AA, na które serdecznie zapraszamy, byłych i obecnych uczestników mitingów AA z Polski i z poza jej granic.
Wspólnota AA, zaprasza na otwarty Mityng Rocznicowy,
Dnia 16.12.2016r. wigilia w BSA Braniewo zorganizowana przez Młodzieżową Grupę Wsparcia " TY & MY"
Dzień wigilii to dzień szczególny w naszym życiu, tak też Młodzieżowa Grupa Wsparcia " TY & MY" świętowała dzień wigilijny z zaproszonymi gośćmi. Wspólna modlitwa uświadomiła nam potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Panią Burmistrz Miasta Braniewa Monikę Trzcińską reprezentował oddelegowany Pan Jerzy Butkiewicz,
Starostę Powiatowego reprezentował członek zarządu Pan Władysław Hruszka,
Komendanta Policji reprezentował komisarz Pan Tadeusz Telenga,
Przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w osobie kuratora Pana Sebastiana Radziwiłłowicza,
Pani Agnieszka Zdanowicz zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
Pani Aneta Chruściel przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Koordynator duchowy MGW ksiądz mgr Michał Ułanowski,
Przedstawiciel Służby Zdrowia Pan Wacław Stępniewski oraz Pani Wiesława Pieczyńska przedstawiciel oświaty,
Prokurator Pan Rajmund Kobiela ze względu na nawał pracy przekazał telefoniczne a zarazem pisemne życzenia świąteczne.
    Ponadto w wigilii uczestniczyli zaproszeni goście, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Pan Tadeusz Piotrowski, jak również pracownicy CIS. Pan Michał Kondryszyn prywatny przedsiębiorca, który od początku wspierał działania MGW, aktywiści MGW oraz inspektor Urzędu Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pan Albin Szulżycki. Miła atmosfera towarzyszyła w spotkaniu wigilijnym.
Młodzieżowa Grupa Wsparcia " TY & MY" z okazji Nowego roku 2017 składa wszystkim życzenia noworoczne. Do siego roku zarząd MGW " TY & MY"
Podziękowanie z Ministerstwa Ochrony Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego
Ministerstwo Ochrony Zdrowia Obwodu Klaliningradzkiego i Państwowa Ambulatoryjna Opieka Narkologiczna oddział w Kaliningradzie, w osobie Pana Doktora Juria Skalina Ewgieniewicza, pragnie wyrazić wdzięczność Braniewskiemu Stowarzuszeniu Abstynenckiemu, w osobie Pana Edwarda Szuszkiewicza i Pana Leszka Szczygło, za organizację międzynarodowej współpracy w zakresie leczenia z alkoholizmu oraz organizację międzynarodowego spotkania w Braniewie, w dniu 11 września 2016 r. z udziałem zdrowiejących alkoholików z pięciu krajów.
Z poważaniem, Jurij Ewgieniewicz Skalin
Koniec roku to nie powód, żeby się nie szkolić.
Młodzieżowa Grupa Wsparcia "TY&MY" dnia 20.10.2016 - skorzystała z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji i uczestniczyła w szkoleniu, które zostało zorganizowane i przeprowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w myśl założeń programu realizuje i szkoli swoją kadrę w kwestii:
" Przemoc w rodzinie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem".
Kadra BSA zdobywa wiedzę
17.10.2016r Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie oddelegowało na szkolenie "Niebieska Linia" w Warszawie Koordynatora krajowego AA Pana Leszka Szczygłę oraz Koordynatora Młodzieżowej Grupy Wsparcia "Ty&My" Panią Elżbietę Rudowską. Celem szkolenia było zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej sprawców przemocy i osób pokrzywdzonych szczególnie dzieci. "Z nami bezpieczniej" to etap wyzwania, które stawia nam codzienność. Oby więcej takich szkoleń.  Tu można obejrzeć certyfikaty :


Światowe Forum AA w Rosji
Zapraszamy do udziału w światowym forum ruchu AA, które odbędzie się w Sankt Petersburgu w dniach 1-szy do 4-ty grudnia 2016 roku pod hasłem "Żyj i daj żyć innym" . Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy aktywistami światowego ruchu antyalkoholowego i antynarkotykowego z wielu Państw między innymi USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i innych.
Wszelkich informacji dotyczących zgłoszeń wyjazdu do Sankt Petersburga można uzyskać u Rzecznika-Koordynatora Młodzieżowej Grupy Wsparcia "Ty&My" Edwarda Szuszkiewicza codziennie w godzinach 9-14 w biurze Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, Braniewo ul. T.Kościuszki nr 10(osobiście) lub pod numerem telefonu 500-208-420. Więcej informacji i oryginalną informację na temat "Forum Anonimowych Alkoholików Rosji" można przeczytać tu
Wizyta przedstawicieli ruchu abstynenckiego z Litwy, Łotwy i Federacji Rosyjskiej
 
Dnia 11 września bieżącego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ruchu Abstynenckiego z Litwy, Łotwy i Federacji Rosyjskiej, spotkanie połączone było z konferencją i wizytą w ośrodkach prowadzących terapię uzależnień. Stronę polską reprezentowali między innymi Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Braniewa mgr Albin Szulżycki, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Braniewie inż. Tadeusz Piotrowski,  Rzecznik i koordynator Młodzieżowej Grupy Wsparcia "Ty&My" ale również psychoterapeuta uzależnień Edward Szuszkiewicz,  Koordynator MGW "Ty&My" Elżbieta Rudowska, koordynator krajowy "AA" Pan Leszek Szczygło ze strony rosyjskiej Gości reprezentował Eugeni Griaznow pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy pośle do Dumy Federacji Rosyjskiej. W trakcie konferencji przedstawiono historię ruchu abstynenckiego w Polsce i na terenie Braniewa, rolę działalności społecznej i wolontariatu, pomocniczą rolę Państwa i samorządu lokalnego a także umiejętną współpracę Stowarzyszeń z instytucjami państwowymi. Współny wyjazd do Fromborka z odwiedzinami na Oddziale Terapii Uzależnień Szpitala Psychiatrycznego i spotkanie z lekarzami oddziału pokazał Gościom jak prowadzi się profesjonalną terapię osób uzależnionych. Ukoronowaniem wizyty był wspólny obiad w restauracji Hotelu & SPA "Warmia"
Serdeczne podziękowania dla Prezesa Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Pana Karola Motyka, który z racji pełnionych innych funkcji nie mógł być obecny na spotkaniu. Jego rola i zaangażowanie w przygotowanie międzynarodowego spotkania jest ogromna. Między innymi ufundował 30 obiadów dla gości w restauracji "Warmia" w Braniewie. Panie Karolu w imieniu członków Stowarzyszenia BSA jak również wszystkich przybyłych gości serdecznie dziękujemy, bez Pana trudno byłoby nam brnąć w codziennych zmaganiach pracy BSA.
Sierpień miesiącem Abstynencji
Abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest konieczna w wielu  sytuacjach ludzkiego życia. Zachowanie całkowitej abstynencji jest  niezbędne w pracy, podczas kierowania pojazdami, w czasie opieki nad  dziećmi, w oczekiwaniu na narodziny. Na 7 miliardów ludzi żyjących na  ziemi, zdecydowana większość w minionym roku nie spożyła żadnego napoju  alkoholowego. Abstynenci stanowią aktualnie większość ludzkości. http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl/ , Rodzina jest podstawowym i najważniejszym środowiskiem życia, rozwoju, dzieci i młodzieży. Dlatego przez wiele lat towarzyszy nam hasło „Rodzina  szkołą trzeźwości”. To kochający rodzice są świadkami życia wartościami i  wierności Bogu. Kochający rodzice są zatroskani o dobro swoich dzieci.  Troska o trzeźwość i abstynencję w rodzinie wypływa z miłości. W  społeczeństwie jest wiele rodzin dysfunkcyjnych, dlatego nieodzowna jest  pomoc duszpasterzy, nauczycieli, świeckich apostołów trzeźwości. Młodzi  szukają wzorców wśród dorosłych. Szukają mistrzów i kierowników.  Czasami zdarza się, że w swoim środowisku młodzi nie potrafią znaleźć  oparcia wśród dorosłych. Jeżeli nie wiesz jak zaprzestać  pić lub jak się bronić przed naciskiem środowiska, zwróć się o pomoc do stowarzyszeń propagujących abstynencję czy też grup samopomocowych AA. W każdy zakątku Naszego Kraju są ludzie, chętni udzielić pomocy.
Tak, jak miesiąc październik jest miesiącem oszczędzania pieniędzy, w miesiącu sierpniu oszczędzajmy zdrowie nasze, naszych bliskich  - powstrzymując się od picia alkoholu(pod każdą postacią) lub ograniczając jego spożycie. Wyjdzie to na zdrowie nie tylko  naszemu organizmowi, ale również naszej kieszeni.
Michał Kondryszyn, który wsparł Młodzieżową Grupę Wsparcia również oferuje tańszy gaz. Posiadając taką ulotkę jak na naszej stronie, płacicie tylko 48zł. Dodatkowo jako młody przedsiębiorca aktywnie włączył się i poparł działania MGW, gdyż sam jest młodym człowiekiem i dostrzega obraz konieczności niesienia pomocy młodym ludziom. Posiadając kupon Michała oszczędzacie 10 zł, co przyczynia się do oszczędności budżetu rodziny.
Braniewskie Centrum Kultury i MGW "Ty&My"
Malarz Braniewskiego Centrum Kultury Pan Andrzej Zieliński, nieodpłatnie opracował logo Młodzieżowej Grupy Wsparcia "TY&MY"
28.07.2016 r.
Hotel Warmia sponsorem działalności MGW "Ty&My"
Zapoznawszy się z programem Młodzieżowej Grupy Wsparcia, właściciel hotelu "Warmia" Pan Stefan Uhryn, zadeklarował możliwość korzystania z basenu dla dzieci i matek odwiedzających MGW.   
28.07.2016 r.
Od września warsztaty dla trudnej młodzieży.
MGW "Ty & My" z wizytą roboczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które włączyło się w projekty zainicjowane przez Młodzieżową Grupę Wsparcia "Ty & My".
25.07.2016 r.
Władze Samorządowe wspierają Młodzieżową Grupę Wsparcia
Leszek Dziąg Starosta Powiatu Braniewskiego, jako pierwszy i z dużym  zaangażowaniem wsparł Młodzieżową Grupę Wsparcia w formie pomocy finansowej, jak również swoim wieloletnim doświadczeniem psychologicznym służy radą i pomocą popierając inicjatywę młodych ludzi.
Kontakt z MGW "Ty & My"
Kontakt z MGW "Ty & My"
Możliwość kontaktu i spotkania z nami:
w pomieszczeniach Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego przy ul. im. Tadeusza Kościuszki nr. 10
Środa od godz. 15:00 do godz. 18:00
Piątek od godz. 15:00 do godz. 18:00

Utworzenie domeny i strony Internetowej dla Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego
W trakcie Walnego Zebrania Członków BSA w 2016 r. powstała myśl o stworzeniu strony www dla Naszego Stowarzyszenia. Zadaniem strony będzie informowanie społeczności miasta Braniewa i powiatu braniewskiego a także krajowej i światowej społeczności(w niedalekiej przyszłości zostanie udostępniona wersja angielsko języczna strony) o wdrażanych inicjatywach i prowadzonych akcjach związanych z profilaktyką uzależnień.
Powstanie Młodzieżowej Grupy Wsparcia "Ty & My"
Na wniosek sympatyczek ruchu abstynenckiego, Zarząd Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego powołał Sekcję Młodzieżową BSA, która podobnież jak Centrum Integracji Społecznej będzie działała na rzezcz społeczności lokalnej i w ramach zasad i Statutu Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego.
Do starszych tekstów..1
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego