Działalność Grupy, Inicjatywy - Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Przejdź do treści

Menu główne:

Działalność Grupy, Inicjatywy

Sekcja Młodzieżowa
Przybywa tych, którzy włączają się do pomocy przy MGW
Specjalistyczne podłączenie sprzętu komputerowego to również wyzwanie dla każdego kto tego nie potrafi. Przekazany sprzęt komputerowy przez Starostę Powiatowego Pana Leszka Dziąga jak również przewodniczącego Komitetu Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość Pana Karola Motykę przyczyni się do sprawniejszego działania i pracy MGW. Rozwiązaniem problemu komputerowego zajął się Pan Mirosław  Wolak za co serdecznie dziękujemy.
Panie Mirosławie liczymy, że w przypadku problemów informatycznych jest Pan z nami i pomoże nam Pan w rozwiązywaniu wynikających problemow.
Oby takich nie było. DZIĘKUJEMY
INFORMACJA
Informujemy, że z chwilą zakończenia prac przygotowawczych programu spotkania Młodzieżowej Grupy Wsparcia przy Braniewskim Stowarzyszeniu Abstynenckim ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Braniewie odbywać się będą w środy i piątki od 15:00 do 18:00.
W piątki matki posiadające małoletnie dzieci a chcące skorzystać ze spotkań MGW, które doświadczyły problemów życiowych szukających rozwiązania, mogą swoje dzieci zostawić pod opieką malarza-plastyka Andrzeja Zielińskiego, który od godziny 15:00 do 18:00 będzie prowadził z nimi zajęcia plastyczne.

Skorzystajcie - w waszych dzieciach odkryjecie ich talenty, a Wy rozwiążecie swój problem w grupie MGW - Z nami bezpieczniej.INFORMACJA
Trwa realizacja oficjalnej inauguracji w Braniewskim Centrum Kultury przyjazdu Ewy Drzyzgi, prowadzącej program "Rozmowy w toku", która by to miała objąć patronat jako ambasador i opiekun Młodzieżowej Grupy Wsparcia "TY&MY", jak również wszystkich kobiet naszego miasta i okolic.
     W chwili obecnej trwają rozmowy przygotowawcze do jej przyjazdu prowadzone przez naszego rzecznika-koordynatora Edwarda Szuszkiewicza ze studiem telewizyjnym Ewy Drzyzgi w Krakowie.
Bieżące wiadomości prowadzonych rozmów będą zamieszczane na naszej stronie internetowej bsabraniewo.pl .
    Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 509-208-420.

Pozdrawiamy koordynatorzy MGW "TY&MY"
Czekamy na Was.

UWAGA
Wszelkie sprawy dotyczące Młodzieżowej Grupy Wsparcia w kwestiach organizacyjnych i innych uprzejmie prosimy kierować do naszego rzecznika/koordynatora Edward Szuszkiewicz pod numerem telefonu 509-208-420 jak również drogą mailową mgwtyimy@wp.pl . W kwestiach wyjaśnienia informujemy, że działający telefon MGW numer 502-619-229 jest numerem dyżurnym rozwiązującym ludzkie problemy, jak zostało ujęte w naszym programie "z nami bezpieczniej". Za wynikłe nieporozumienie przepraszamy.
Koordynatorzy MGWPoczątki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Spotkanie koordynator MGW "Ty & My" Elżbiety Rudowskiej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w spotkaniu uczestniczyły Pani Małgorzata Dunajska - kierownik Centrum i Aneta Chruściel - pracownik socjalny.
W biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przywitała nas Pani Małgorzata Dunajska - kierownik Centrum. Spotkanie miało na celu omówienie i uzgodnienie tematyki zajęć z trudną młodzieżą, prowadzonych w ramach warsztatów, które rozpoczną się we wrześniu w placówkach wychowawczych. Pani Kierownik Małgorzata Dunajska i pracownik socjalny Pani Aneta Chruściel bazując na swoim długoletnim doświadczeniu w pracy zawodowej z trudną młodzieżą przekazały nam niezbędną wiedzę, którą wykorzystamy w dalszych działaniach


MGW "Ty & My" w Starostwie Powiatowym
W Starostwie powiatu braniewskiego odbyło się spotkanie Młodzieżowej Grupy Wsparcia "Ty & My" Pani Elżbiety Rudowskiej  z Panem Leszkiem Dziągiem - Starostą braniewskim. Nasze członkinie zostały przyjęte przez Pana Starostę z wielką kurtuazją i zostały wysłuchane z dużą uwagą. Starosta bardzo zainteresował się projektem prowadzonym w ramach Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego. Celem spotkania była prośba o dofinansowanie działalności grupy. Pan Leszek Dziąg jako jeden z pierwszych samorządowców, złożył deklarację wsparcia projektu prowadzonego przez MGW "Ty & My" w formie pomocy finansowej, jak również że może służyć radą mając za sobą wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Na koniec spotkania zaprosił Koordynatorki MGW "Ty & My" na kolejne spotkania i że będzie popierał każdą inicjatywę młodych ludzi, która wpłynie pozytywnie na społeczność lokalną.
Gdzie i jak spotkać się z nami:
spotkania w pomieszczeniach Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego przy ul. im. Tadeusza Kościuszki nr. 10
Środa od godz. 15:00 do godz. 18:00
Piątek od godz. 15:00 do godz. 18:00
Możliwość kontaktu telefonicznego, numerem telefonu 502-619-229, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 19:00,
Pocztą elektroniczną:
e-mail: mgwtyimy@wp.pl

Barwy identyfikujące MGW i logo
Symbolem grupy jest orzeł trzymający klucz, umieszczony na tle flagi miasta Braniewo
Orzeł jako opiekun uświadamia człowiekowi co jest w życiu najważniejsze, co dobre a co złe. Jest symbolem niebios, ciepła życiowego, odrodzenia i siły.
Orzeł trzymający złoty klucz w swoich szponach odzwierciedla rozwagę, życie, wierność i wyzwolenie.
Kolor żółtej obwódki - symbolizuje dobroć, pomaganie innym, potrzebę dzielenia się i kontaktu z drugim człowiekiem.
Legenda powstania Młodzieżowej Grupy Wsparcia "Ty & My"
Młodzieżowa Grupa Wsparcia "Ty & My" utworzona została dnia 25 maja 2106 r. w Braniewskim Stowarzyszeniu Abstynenckim przy ul. im. Tadeusza Kościuszki nr 10 w Braniewie.
        Pomysłodawcą utworzenia grupy działającej na rzecz środowiska młodzieżowego w ramach Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego i działającej jako sekcja młodzieżowa BSA był Dyplomowany Instruktor Psychoterapii i Profilaktyki Uzależnień  Edward Szuszkiewicz, koordynatorkami  są  Pani Elżbieta Rudowska.
Dodatkowy wkład w powstanie MGW wnieśli:
- inż. Tadeusz Piotrowski członek Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego i Dyrektor Centrum Integracji Społecznej, - pomoc przy opracowaniu progranmu MGW,
- Marek Gorczyca członek Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego oraz Instruktor praktycznej nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej, - pomoc przy opracowaniu logo i programu MGW,
- Andrzej Zieliński artysta grafik i malarz Braniewskiego Centrum Kultury - wolontariusz, opracował nieodpłatnie logo MGW i BSA,
- Janusz Garbecki grafik komputerowy, właściciel firmy poligraficznej - wolontariusz, opracował nieodpłatnie druki "firmowe" MGW i BSA,
Głównym celem Młodzieżowej Grupy Wsparcia "Ty & My" jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia w radzeniu sobie z problemami, jak również tych, które doświadczyły w swoim życiu wszelkiego rodzaju przemocy fizycznej lub psychicznej, dla młodych i samotnych matek, młodzieży i wszystkich innych oczekujących wsparcia. Prace nad programem trwały dwa miesiące.
Na wniosek sympatyczek ruchu abstynenckiego i zgodnie z Uchwałą Zarządu Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego z dnia 13 czerwca 2016 roku, podstawa prawna art. 5; art. 8 pkt 9 i 11 Statutu BSA, Młodzieżowa Grupa Wsparcia "Ty & My" weszła w struktury Braniwewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, jako jedna z sekcji prowadząca działalność na rzecz środowiska lokalnego.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego