MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Przejdź do treści

Menu główne:

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  NAUKOWA

REGIONALNE DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

nt.  „Z NAMI BEZPIECZNIEJ - RODZINA I SZKOŁA WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI I ŚWIATÓW WIRTUALNYCH”

Braniewskie Centrum Kultury

18 września  2017 roku godz. 9.00
PROGRAM KONFERENCJI
8.00 – 9.00
Rejestracja uczestników,

9.00 – 9.30
Uroczyste  otwarcie konferencji,  

9.30 – 11.30
Wystąpienia programowe:

Teoretyczny i empiryczny kontekst zagrożeń świata wirtualnego
Prof. dr hab. Józef Bednarek - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dzieci i młodzież w świecie wirtualnym
Senator RP Łukasz Mikołajczyk - Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym

Urbanizacja jako faktor rozwinięcia niechemicznych uzależnień
Prof. Jurij Skalin - Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej obwodu Kaliningradzkiego

Kurator wobec sprawców  i ofiar cyberprzemocy w postępowaniu karnym, wykonawczym i opiekuńczym
Waldemar Saliński - wiceprzewodniczący Krajowej  Rady Kuratorów w RP

11.30 – 12.00
Przerwa kawowa
W ramach przerwy wstawa obrazów malarki Joanny Domagały „Róż po osiemdziesiątce” oraz wystawa sekcji fotograficznej Braniewskiego Centrum Kultury

12.00 – 14.00
Wystąpienie eksperckie

Zagrożenia cyberprzestrzeni jako refleksja pedagogiczna – prezentacja i omówienie wybranych zagrożeń dla dzieci i młodzieży
dr Anna Andrzejewska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

14.00 – 14.30
Dyskusja i podsumowanie konferencji

Po konferencji możliwość zwiedzenia Muzeum Ziemi Braniewskiej
REGIONALNE DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU
-  BRANIEWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE
-  WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE
zapraszają do wzięcia udziału w:

Pierwszej Międzynarodowej Konferencji  Naukowej
Regionalne Dni Bezpiecznego Internetu w województwie Warmińsko-Mazurskim
nt.  „Z NAMI BEZPIECZNIEJ - RODZINA I SZKOŁA WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI I ŚWIATÓW WIRTUALNYCH”

która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 roku w  Braniewskim Centrum Kultury ul. Katedralna 9
Patronat Honorowy (w trakcie ustaleń)
·         Minister  Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska
·         Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbieta Rafalska
·         Rzecznik  Praw Dziecka – Pan Marek Michalak
Honorowy Patronat Samorządowy:
·         Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Artur Chojecki
·         Warmińsko-Mazurski  Kurator  Oświaty – Pan Krzysztof Marek Nowacki
·         Burmistrz Miasta Braniewa – Pani Monika Trzcińska
·         Starosta  Braniewski  -  Pan Leszek Dziąg
·         Komendant Powiatowy Policji w Braniewie  - Nadkomisarz Krzysztof Pytlarczyk
Honorowy Patronat Naukowy:
dr hab., prof. APS Józef Bednarek
dr Anna Andrzejewska

Komitet organizacyjny:
Edward Szuszkiewicz – przewodniczący
Elżbieta Rudowska - sekretarz
Serdecznie zapraszamy:
-  dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli,
- psychologów, psychoterapeutów uzależnień,
- a przede wszystkim rodziców, którzy wraz ze swoimi dziećmi na co dzień wykorzystują cyfrowe urządzenia mobilne.

PROSIMY O PRZEKAZANIE TEJ INFORMACJI DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.
Szczegółowe informacje o konferencji zostaną przedstawione poniżej,
Organizatorzy nie zapewniają noclegu( nocleg we własnym zakresie).
Koszt udziału w konferencji – 50 złotych płatne do dnia 30.08.2017 roku,
numer konta : 25 8313 0009 0038 0160 2000 0040
Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod numerem 509-208-420; (55) 644-45-45,
oraz e-mail: mgwtyimy@wp.pl,
a także osobiście Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie ul. Tadeusza Kościuszki 10.
18 WRZEŚNIA – PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI
Proponujemy podjęcie następujących tematów:
1. Od świata natury do cyberprzestrzeni - prezentacja poglądowa, dotycząca zaniku i
braku wartości oraz wzorców wychowawczych.
2. Studium indywidualnych przypadków - HIKIKOMORI i bunt zamkniętego pokoju.
Przyczyny, przebieg i skutki alienacji społecznej dzieci i młodzieży powodowanej
użytkowaniem cyberprzestrzeni.
3. Infoholizm – narkotyk XXI wieku (uzależnienie od cyberprzestrzeni) jako nowe
zjawisko społeczno-wychowawcze.
4. Gry komputerowe – zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci oraz
młodzieży.
5. Konsekwencje aktywności na portalach internetowych i zasady poprawnych relacji
rodzica z dziećmi.
6. Niebezpieczeństwa zagrożeń społeczno-wychowawczych przestrzeni internetowej -
przemoc i agresja w sieci.
7. Analiza wybranych zagrożeń moralnych: m. in. pedofilia, seksting, samobójstwa z
inspiracji sieci, cyberpornografia, cyberpedofilia,
8. Nowe kompetencje społeczno-komunikacyjne i informacyjno-komunikacyjne
nauczycieli i rodziców w kontekście działalności profilaktyczno-wychowawczej,
związane z omawianymi zagadnieniami.
9. Procedura postępowania w przypadku ustalenia zagrożeń.
10. Prezentacja multimedialna końcowa podsumowująca konferencję.
Dyskusja (wypowiedzi, pytania i odpowiedzi).
19 września, Dzień drugi konferencji
Przewidujemy zajęcia o charakterze warsztatowym dla uczniów braniewskich szkół,
które poprowadzą prof. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska. Podejmowane zagadnienia podczas zajęć będą dotyczyć następujących obszarów tematycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni:
1. Zdrowotne aspekty nadmiernej aktywności w sieci.
2. Uzależnienie od urządzeń mobilnych – przebieg, objawy i skutki.
3. Skutki psychofizyczne gier komputerowych.
4. Konsekwencje niebezpiecznych kontaktów w Internecie .
5. Zjawisko przemocy i cyberbullyingu.
6. Mowa nienawiści w sieci.
7. Psychospołeczne następstwa aktywności na portalach społecznościowych.
9. Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń mobilnych
10. Dyskusja
Czas warsztatów  - 2 grupy po 1,5 godz.
Materiały związane z powyższą problematyką oparte są na multimedialnych prezentacjach prof. Józefa Bednarka i dr Anny Andrzejewskiej.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały poglądowe:
- obrazujące wybrane patologie mające miejsce w cyberprzestrzeni,
- przebieg uzależnienia od komputera i Internetu,
- zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
oraz certyfikaty potwierdzające w niej udział, wystawione i podpisane przez organizatorów konferencji, władze samorządowe oraz prowadzących – prof. Józefa Bednarka i dr Annę Andrzejewską.
Ponadto zostaną przygotowane narzędzia badawcze dla dzieci, rodziców, nauczycieli (pedagogów) i psychoterapeutów diagnozujące sytuację w regionie, które po opracowaniu zostaną opublikowane w materiałach szkoleniowo-metodycznych wydanych pod auspicjami lokalnych władz samorządowych. Zostanie także opracowane krótkie vademecum w postaci poradnika dla dzieci, rodziców i nauczycieli o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni.
GŁÓWNYMI PRELEGENTAMI KONFERENCJI SĄ:

Eksperci i konsultanci naukowi:  dr hab., prof. APS Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska – inicjatorzy założeń oraz programu konferencji i warsztatów, a także kolejnych przedsięwzięć w ramach dalszej współpracy.
prof. dr hab. Józef Bednarek, pedagog, dydaktyk, medioznawcza, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni.
Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”. Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m. in. „Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej” (2015). „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar
zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli” (2010), „Przemoc i agresja w sieci - cyberbullying” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „Multimedia w kształceniu” (2006), „Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych” (2005), „Media w nauczaniu” (2002). Opiekun naukowy przygotowania dokumentacji i realizacji kilkudziesięciu etiud filmowych o zagrożeniach cyberprzestrzeni. Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których przedstawiał referaty i komunikaty z badań. Kierownik projektów badawczych także międzynarodowych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykładowca wielu szkoleń i warsztatów. Przedmiotem zainteresowań jest świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia.
dr Anna Andrzejewska, pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni.
Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”.  Autorka książek m. in. „Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej” (2015). „Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych” (2014), „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Patologie moralne w sieci” (2009), „Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień”(2008). „Magia szklanego ekranu – zagrożenia płynące z telewizji” (2007), Zajmuje się  edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.
Czas wystąpień – 4 godziny zegarowe (od godz. 10.00 do 13.00).
Do udziału w konferencji zaproszono:
· Senator Senatu RP Łukasz Mikołajczyk - Komisja Nauki, Edukacji i Sportu,
·  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbieta Rafalska
· Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Pan Stefan Kołucki
· Wojewoda Warmińsko- Mazurski- Pan Artur Chojecki
· Wicekurator Oświaty w Olsztynie- Pan Wojciech Cybulski
· Zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Sądowych - Kurator Pan Waldemar Saliński
· Dyrektor Departamentu Kuratorium Oświaty w Olsztynie- Pani Barbara Antczak
· Dyrektor Departamentu Kuratorium Oświaty w Elblągu- Pani Małgorzata Adamowicz
· Bałtycki Instytut Psychologii Alternatywnej w Gdańsku- Pan Profesor Stanisław Jax
· Ministerstwo Zdrowia w Kaliningradzie- Pan Profesor doktor naczelny psychiatra-narkolog Eugenii Skalin
· Burmistrz Miasta Braniewa- Pani Monika Trzcińska
· Starosta Powiatowy w Braniewie- Pan Leszek Dziąg
· Komendant Powiatowy Policji w Braniewie- Nadkomisarz Krzysztof Pytlarczyk
· Dyrektor ds. Medycznych Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie- Pan Zbigniew Pawlicki
· Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Braniewie- Pan Sebastian Radziwiłłowicz
· Dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie- Pani Marta Spychała

Otwarcia i zamknięcia konferencji dokona:
- Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska,
- Starosta powiatu braniewskiego Leszek Dziąg,
- Prezes Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Karol Motyka,
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego